Ultra Guard מתאם הגנה אלקטרוני

לקבלת פרטים:

הגנה מלאה מפני ברקים, נחשולים ונפילות מתח.

מאפיינים:
 
מותאם לכל סוגי החשמל והאלקטרוניקה.
ספיגת זרם כוללת 30,000A.
ניתוק במקרה של נפילה או עליית מתח.
כולל בקר מחשב.
כולל השהייה.

הגנה מלאה מפני ברקים, נחשולים ונפילות מתח.

מאפיינים:
 
מותאם לכל סוגי החשמל והאלקטרוניקה.
ספיגת זרם כוללת 30,000A.
ניתוק במקרה של נפילה או עליית מתח.
כולל בקר מחשב.
כולל השהייה.
Tags: