התקינו את המיני בר על משטח ישר ויציב בלבד.

Kind of Tip: 
Tags: