חברו את המיני בר לשקע חשמל הממוקם במרחק סביר ממקור המים.

Kind of Tip: 
Tags: