U1 F3

לקבלת פרטים:

סיליפוס 1 קילוגרם / 6 קילוגרם.

אספקה:
 
עד 14 ימי עסקים.
 
מפרט טכני:
 
מסנן כלור, טעמי לוואי, ריחות רעים, חול, חלודה, מוצקים, מרחפים.
 
קיבולת סינון:
 
9500 ליטר או 6-12 חודשים המוקדם מבינהם בהתאם לאיכות המים.
 
לחצי עבודה:
 
3 ~ 5.5 בר.
 
טמפרטורת עבודה:
 
1~38 מעלות צלזיוס.
 
מידות חיבורים מהירים:
 
"1/4. אין צורך בכלים או בעל מקצוע בעת החלפת הסננים. אין צורך בניקוי הבית סנן. שסתום אל חוזר אוטומטי- אין צורך בסגירת הברז בעת החלפת הסננים.
 
היחידי בישראל בעל תו תקן ישראלי.

סיליפוס 1 קילוגרם / 6 קילוגרם.

 

אספקה:
 
עד 14 ימי עסקים.
 
 
מפרט טכני:
 
מסנן כלור, טעמי לוואי, ריחות רעים, חול, חלודה, מוצקים, מרחפים. 
 
 
קיבולת סינון: 
 
9500 ליטר או 6-12 חודשים המוקדם מבינהם בהתאם לאיכות המים. 
 
 
לחצי עבודה:
 
3 ~ 5.5 בר. 
 
 
טמפרטורת עבודה: 
 
1~38 מעלות צלזיוס. 
 
 
מידות חיבורים מהירים:
 
"1/4. אין צורך בכלים או בעל מקצוע בעת החלפת הסננים. אין צורך בניקוי הבית סנן. שסתום אל חוזר אוטומטי- אין צורך בסגירת הברז בעת החלפת הסננים. 
 
היחידי בישראל בעל תו תקן ישראלי.
Tags: