X

Style Switcher

Grid
Default: 960px 1200px
Layout
Default: Full width Boxed

מיניברים

You´re here: דף הבית » קטלוג » מיניברים

לקבלת הדיל המתאים עבורך:

חדש ובלעדי לאפיקים  
במקום: ₪0.00
בר מים פרימיום! בר מתקדם ומעוצב בשלל צבעים. מערכת סינון איכותית עם תו תקן ישראלי ובינלאומי. בר מים...
במקום: ₪2,180.00
מיני ברKLEARBAR  הוא מכשיר איכותי ואמין. המיני בר מגיע בשלל צבעים ובעיצוב יוקרתי והוא אחד מברי המים...
במקום: ₪3,250.00
מיני-בר רויאל הוא כל מה שצריך ממתקן בר מים בבית! מצויד במערכת קירור תוצרתLG   ובעל הספק גבוה במיוחד...
במקום: ₪0.00
מעוצב בצורה יפיפייה ובעל איכות מזיגה מיוחדת במינה – בר המים 'קומפקט בר'. בואו ליהנות ממים נקיים...
במקום: ₪0.00
מתקן מים דיגיטלי אמין במיוחד המשווק בין היתר לחברות כדים בעולם ובארץ לחברת מי עדן. למיני בר...
במקום: ₪0.00
בר מים אטלנטיס הוא מכשיר מצוין לטיהור מים ביבוא של חברת 'אפיקים'. בשונה מהרבה ברי מים אחרים המחממים...
במקום: ₪0.00
מיני בר אנג'ל הוא בר מים חזק ואיכותי בעל מסנן K2010. זהו בר מים במחיר שפוי שמספק תמורה מלאה. עם...
במקום: ₪0.00
מיני בר דיגיטלי חדיש המציע אפשרויות תכנות מתקדמות לחיסכון בחשמל!  מתחבר ישירות למערכת המים ומספק...
במקום: ₪0.00
מיני בר מתקדם דור 3 מסדרת platinum החדשה עם 4 מצבי מזיגה: קר, חם, פושר ורתיחה! רוצים בר מים איכותי...
במקום: ₪0.00
בר מים סאניו עשוי נירוסטה אל חלד ומיכל חימום מים גדול של 2 ליטר ומקרר עם קיבולת של 20 ליטר בר...
במקום: ₪2,300.00
מתקן מיני בר מים חמים וקרים דיגיטלי שולחני, המצוייד במסנן פחם משולב אבנית. חברת 'אפיקים' גאה להציג...
במקום: ₪0.00

מיני ברים הם מכשירים שלא כדאי לוותר על קנייתם

שמגיעים הברזים שמיי הוא העניין וגובר. הולך רק ומסוננים בריאים מים לשתות הצורך השנים שעוברותככל מצד ואבנית. פלואור כמו מהם, להימנע שעדיף חומרים לרוב מכילים ציבורי משרד או פרטי בית דירה,לכל לדאוג יהיה ניתן כיצד לכך, ומעבר ביותר, הטובה בצורה המים את לטהר יהיה ניתן איך היא השאלהשני, לאספקת מים טהורים באופן קבוע וסדיר? יש מספר אפשרויות שכדאי לבחון, והן:

- התקנת מערכת של אוסמוזה הפוכה בבית או במשרד

- קניית מיני בר איכותי או בר מים

- צריכת מים מינרלים מבקבוקי פלסטיק

- התקנה של מסננים שונים

את לדוגמא ניקח אם חסרונות. להן שיש שיטות גם יש אך אחרים, יתרונות יש כזאת שיטה שלכל להביןחשוב בכדור משמעותית פגיעה על גם שמדובר נראה אנחנו מינרלים מים בקבוקי בעזרת מים צריכת שלהאפשרות כל את שעברו איכותיים מים היום לשתות ניתן אם פלסטיק. של נוספת צריכה על מדובר למעשה כיהארץ,

הסינונים שצריך ללא צריכה מוגברת של פלסטיק, אז למה לא?


מיני בר ויתרונותיו הרבים

צריכים בבית, זה אם ובין במשרד זה אם בין קבוע, בסיס על ומסוננים טהורים מים לשתות שרוציםאנשים

לקחת בחשבון את האפשרות של קניית מיני בר. המכשיר מציע יתרונות רבים, כמו:
1.   ולא מסוננים מים כוס לשתות ירצה אדם שבו מצב שום אין כלומר תמיד, טהורים מים מספקהוא תהייה לו אפשרות לכך.

2. המכשיר אינו פוגע בכדור הארץ ובסביבה.

3. התחזוקה של המכשיר כלל לא דורשת השקעה.

4.   רבה תנועה בו שיש ציבורי מקום ולכל פרטי לבית למשרד, להתאים: ויכול מקום תופס אינוהמכשיר

5.   שהשימוש כך מוגזים מים שמספקים כאלה גם ויש טמפרטורה בכל מים מספקים בר המיני מכשירי של אנשים במהלך היום.


איכות המכשיר

חברות ועוד עוד יש היום כי לקנות, מכשיר איזה היא ברים מיני רכישת על כשמדברים העיקריתההתלבטות או אחת חברה הייתה כי קיימת הייתה לא כלל הדילמה שבעבר נכון זה אומנם כאלה. מכשיריםשמייצרות מיני מכשיר לקנות שירצה אדם כל לכן יותר. גדולה תחרות מציע השוק היום אך המכשיר.בר יצרך להתייחס לשאלות כמו:
- מכיר המכשיר

- חוות הדעת של משתמשים אחרים לגבי המכשיר

- הפונקציות שהוא מציע: האם ניתן לבחור את טמפרטורת המים ואת רמת הגזים שלהם?


את לקחת יהיה כדאי ולכן נוח יותר יהיה בו השימוש כך אפשרויות יותר ויציע יותר איכותי יהיה שהמכשיר ככלבסיס על בו להשתמש היא המטרה כי ומתקדם משכולל מספיק שאינו מכשיר לרכוש טעם כל אין בחשבון.זה של הפילטר את להחליף צורך יהיה זמן לכמה אחת לבדוק ביותר מומלץ בו.

מהשימוש וליהנות יומייום זה את לקחת ויש בר במיני השימוש של הכללי המחיר את מעלים הפילטרים גם דבר של בסופו כיהמכשיר על מדובר אם ובין מבוגרים אנשים על מדובר אם בין הגוף לבריאות טובה מטוהרים מים צריכתבחשבון. מים לשתות עדיף מכך: ויתרה יותר, לשתות כדי שאפשר מה כל לעשות ששווה כך צעירים, אנשים אוילדים לגוף להזיק שעלולים חומרים מצריכת להימנע ניתן שבה היחידה הדרך זו כי חשוב המים סינון סינון.שעברו ולכן זה כלל לא מפתיע שכל כך הרבה אנשים בארץ ובעולם בחרו לקנות מכשירי מיני ברים שונים.